ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS II NA BASENIE

Dnia 18.6.2017 na pływalni odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas II. Uczniowie z 16 Szkół Gminy Wadowice -łącznie 29 klas, podzielono na trzy grupy. Każde dziecko przepłynęło jedną długość basenu tj. 25 m., trzy najlepsze czasy w każdej turze zostały nagrodzone. Dla Wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe dyplomy i certyfikaty, potwierdzające umiejętność pływania i systematyczne uczestnictwo w zajęciach nauki pływania. Dzieci otrzymały również paczki ze słodyczami i talony na lody, które mogły zrealizować w kawiarni na parterze pływalni.

Zdjęcia