RODO

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny przy danych zbieranych na podstawie art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalnia  „DELFIN”,  z siedzibą w Wadowicach, ul.Bałysa1, 34-100 Wadowice,                                             adres e-mail: sekretariat@basen.wadowice.pl, tel. 33 873 29 70.

W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych,   przesyłając e-mail na adres: sekretariat@basen.wadowice.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO .

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

      Pani/Pana dane osobowe podane w celach:

  1. zbierania danych potrzebnych do wystawienia faktury
  2. zbieranie danych potrzebnych do obsługi systemu Benefis Systems
  3. zakupu karnetu i korzystania z niego, będą przetwarzane przez okres 3 lat / do czasu zakończenia korzystania z karnetu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Krytą Pływalnię „DELFIN” :” przysługują Pani/Panu  następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do wystawienia faktury, korzystania z kart Benefis Systems, zakupu korzystania i blokowania karnetu, na wypadek jego utraty.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 

 

 

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych jest Pani Anna Baca

tel. 33 873 29 72

E-mail: sekretariat@basen.wadowice.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY