Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dostawa i montaż niskociśnieniowych lamp UV do uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

obraz-17