Cennik

KRYTA PŁYWALNIA „DELFIN” w Wadowicach

Czynna codziennie w godz. 6.15-21.45 TEL. 873-29-72

CENNIK Poniedziałek – Piątek Sob., Niedz., Święta
 6:15 – 7:00 7:00 – 21:45  6.15-12.00 12.00-21.45
Bilet NORMALNY 11,60 zł 13,60 zł 11,60 zł 14,80 zł
Bilet ULGOWY 8,80 zł 11,60 zł 8,80 zł 12,80 zł
SAUNA: każde rozpoczęte 5 min – 2,00 zł KARNETY: 10% zniżki taryfikacja co 5 min.

CENY PODANE W CENNIKU SĄ OPŁATĄ ZA 1 GODZINĘ POBYTU NA BASENIE, DLA 1 OSOBY.BILET ULGOWY PRZYSŁUGUJE MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM,

STUDENTOM DO 25 R.Ż.,  EMERYTOMI RENCISTOM (DO 17.00) ORAZ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM – ZA OKAZANIEM ODPOWIEDNIEJ LEGITYMACJI.

 

KARNETY:

Karnety działają na zasadzie przedpłaty – podobnie jak karty telefoniczne. Wpłaca się w kasie Pływalni dowolną kwotę (minimum 50 zł), którą można wykorzystać w czasie 1 roku od wpłaty. Przy pierwszej wpłacie w kwocie 150 zł lub powyżej karnet (e-kartę) dostaje się za darmo, przy wpłatach niższych trzeba za kartę zapłacić 16 zł. Karnet daje 10% zniżki na korzystanie z basenu, ponadto nie trzeba płacić za 1-szt godzinę pobytu na basenie z góry (a tak jest, gdy płaci się w kasie gotówką). Taryfikacja (naliczanie opłaty) odbywa się co 5 minut, tzn. system nalicza opłatę za każde rozpoczęte 5 minut pobytu. Przy wejściach za gotówkę płaci się za każdy rozpoczęty kwadrans. Saldo karnetu na poszczególne usługi przy wyjściu klienta z basenu musi być co najmniej zero, a dopłata do ujemnego salda nie podlega zniżce. Karnet wygasa w przypadku nie korzystania z niego w ciągu jednego roku od ostatniej wpłaty,

 

    KWOTA WPŁATY     OPŁATA ZA E-KARTĘ
do 150zł 16zł
150zł i więcej e-Karta GRATIS

HONORUJEMY:

BENEFIT SYSTEMS;

MEDICOVER SPORT;

CENNIK USŁUG

KRYTEJ PŁYWALNI „DELFIN” w WADOWICACH

obowiązujący od 15 stycznia 2022 roku.

 

 1. Opłaty za wejście na basen:
 2. Od poniedziałku do piątku:
 • bilet normalny – 13,60 zł pierwsza godzina, a każdy następny kwadrans rozpoczęty jest płatny 3,40 zł.
 • bilet ulgowy – 11,60 zł pierwsza godzina, a każdy następny kwadrans rozpoczęty jest płatny 2,90 zł.

b)      W soboty, niedziele i święta:

 • bilet normalny – 14,80 zł pierwsza godzina, a każdy następny kwadrans rozpoczęty jest płatny 3,70 zł.
 • bilet ulgowy – 12,80 zł pierwsza godzina, a każdy następny kwadrans rozpoczęty jest płatny 3,20 zł.
 1. Od poniedziałku do piątku w godz. od 615 do 700 oraz w sobotę, niedzielę i w święta w godz. od 615 do 1200:
 • bilet normalny – 11,60 zł pierwsza godzina, a każdy następny kwadrans rozpoczęty jest płatny 2,90 zł.,
 • bilet ulgowy – 8,80 zł pierwsza godzina, a każdy następny kwadrans rozpoczęty jest płatny 2,20 zł.

d)      Ceny dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny wyłącznie z nr identyfikacyjnym Gminy

Wadowice 1218093XXXXXXXXXX:

 • bilet dla rodzica – 9,60 zł pierwsza godzina, a każdy następny kwadrans rozpoczęty jest płatny 2,40 zł.
 • bilet dla dziecka i młodzieży uczącej się (do 26 roku życia) – 6,80 zł pierwsza godzina, a każdy następny kwadrans rozpoczęty jest płatny 1,70 zł. 

e)    Dla Seniorów, którzy ukończyli 60 lat życia i są mieszkańcami gminy Wadowice w każdy czwartek w godz. od 6.15 do 17.00 cena wejścia na basen bez korzystania z sauny wynosi 5,20 zł za pierwszą godzinę, a każdy następny kwadrans rozpoczęty wynosi 1,30 zł. Wiek seniora i miejsce zamieszkania należy udokumentować.

f)       Uprawnieni do biletów ulgowych są:

 • dzieci od 3 do 7 lat (dzieci do lat 3 wchodzą bezpłatnie, wiek dziecka należy udokumentować),
 • dzieci i młodzież szkolna za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej,
 • studenci do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej,
 • emeryci i renciści za okazaniem stosownej ważnej legitymacji –  w godz. od 6.15 do 17.00,
 • osoby niepełnosprawne za okazaniem stosownej ważnej legitymacji,

g)      Uprawnieni do innych ulg są:

 • osoby będące w trudnej sytuacji materialnej, jeśli ich schorzenia wymagają terapii ruchowej w wodzie lub są osobami niepełnosprawnymi lub przebywają w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych na pisemny umotywowany wniosek składany do dyrektora basenu, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy w roku. W uzasadnionych przypadkach okres ulgi może być przedłużony do 12 miesięcy.
 • funkcjonariusze instytucji bezpieczeństwa publicznego działających na terenie Gminy Wadowice na wniosek tej instytucji, stowarzyszenia prowadzące działalność o charakterze społecznym, grupy szkolne – mogą zostać uprawnieni do ulg na pisemny wniosek składany do dyrektora basenu. Ulga może być przyznana na okres nie dłuższy niż jeden rok,
 • klienci w ramach czasowych promocji organizowanych przez basen. Szczegóły promocji aktualnie obowiązujących podawane są do wiadomości zgodnie z cz. V pkt. 6 Regulaminu Pływalni.

f)      Cena biletu instruktorskiego: wynosi 36,00 zł za pierwszą godzinę, a każdy następny kwadrans jest płatny 9,00 zł. W przypadku rozliczania karnetem, o którym mowa w pkt 2 Cennika obowiązuje naliczanie 5-minutowe w trakcie całego pobytu w Pływalni, a każde rozpoczęte 5 minut jest płatne 3,00 zł, 10-cio procentowa zniżka o której mowa w pkt 2. cennika nie                        przysługuje i nie stosuje się pkt 5. cennika.

 

 1. Karnety uprawniają do 10 % zniżki od aktualnie obowiązującej ceny wstępu na basen i saunę:
 2. w formie kart elektronicznych – wydawane bezpłatnie przy dokonaniu pierwszej wpłaty minimum 150 zł, a w przypadku wpłaty w niższej kwocie, opłata za kartę wynosi 16 zł,
 3. minimalna kwota uzupełniająca karnet wynosi 50 zł,
 4. karnet wygasa w przypadku nie korzystania z niego w ciągu jednego roku od ostatniej wpłaty,
 5. saldo karnetu na poszczególne usługi przy wyjściu klienta z basenu i po rozliczeniu się musi być co najmniej zero, a ewentualna dopłata do ujemnego salda nie podlega zniżce.
 6. Opłata za korzystanie z sauny  wynosi 0,60 zł za każdą rozpoczętą minutę pobytu w strefie sauny.

           Całą saunę można zarezerwować poza ogólnodostępnymi godzinami otwarcia w cenie 90,00 zł za godzinę.

 1. Korzystanie ze zjeżdżalni i jacuzzi wliczone jest w cenę biletu.
 2. Klient ma bezpłatne 7 minut na czynności związane z usługą basenową.
 3. Nauka pływania i doskonalenia technik pływackich prowadzona jest w formie:
 4. kursu grupowego nauki pływania – 30 zł za 45 minut od każdego kursanta + opłata za wejście na basen,
 5. zajęć grupowych (do 15 osób) z 1 instruktorem za 45 min. – 100 zł od grupy + opłata za wejście na basen,
 6. indywidualnej, prowadzonej przez instruktorów w liczbie do 3 osób na 1 instruktora,
 • przy 1 osobie cena lekcji 50 zł za 45 minut + opłata za wejście na basen;
 • przy 2 osobach cena lekcji 40 zł za 45 minut od osoby + opłata za wejście na basen;
 • przy 3 osobach cena lekcji 35 zł za 45 minut od osoby + opłata za wejście na basen.
 1. Rezerwacja toru na basenie sportowym:
 2. od poniedziałku do piątku: w godz. 615 – 150080 zł/godz. w godz. 1500 – 2145 – 100 zł/godz.
 3. w soboty, niedziele i święta 140 zł/godz.
 4. Rezerwacja basenu rekreacyjnego:
 5. od poniedziałku do piątku:
  • w godz. 615 – 1500 wynosi 190 zł/godz.
  • w godz. 1500 – 2145 wynosi 250 zł/godz.
 6. w soboty, niedziele i święta 280 zł/godz.
 7. Rezerwacja całego basenu – 1000 zł/godz.
 8. Zajęcia aqua aerobik – 30,00 zł za 45 min.

 

Sauna czynna codziennie w godzinach od 17:00 do 21:40.