ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – LAMPY UV

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dostawa i montaż niskociśnieniowych lamp UV do uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

obraz-17

Odpowiedź na pytania zadane do SIWZ „Dostawa i montaż niskociśnieniowych lamp UV do uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach”

odpowiedz-nr-3-na-zadane-pytania

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż lamp UV

Kryta Pływalnia „Delfin” w Wadowicach ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Dostawa i montaż niskociśnieniowych lamp UV do uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna pod linkiem poniżej.

siwz-dostawa-i-montaz-lamp-uv-1

 

a pełna treść ogłoszenia na stronie BIP    http://bip.malopolska.pl/kpdelfin/Article/get/id,1257673.html