ZAPYTANIE OFERTOWE

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na wykonanie Świadectwa Energetycznego dla Krytej Pływalni „DELFIN’.

Od dnia 25.01.2016r do dnia 08.02.2016 do godziny 10.00 na Pływalnię wpłynęło 7 ofert na wykonanie Świadectwa Energetycznego.

Wybrano ofertę z najniższą ceną, oferta ta należy do firmy ENTIP Maciej Ziobro, Ul. Bieszczadzka 37, 38-100 Strzyżów, i to ona została wykonawcą świadectwa charakterystyki energetycznej budynku własności Gminy Wadowice– Krytej Pływalni „DELFIN” w Wadowicach, Ul. Bałysa 1.