Informujemy że w zespole saun

(Zgodnie z wytycznymi, dla funkcjonowania basenów i saun, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce)

mogą przebywać jednocześnie cztery osoby.